Situatia incasarilor si cheltuielilor pe anul 2013

Asocia Parintilor "BLAGA"


INCASARI

  • Incasari din donatii : 19.403 lei
  • Incasari din redirectionare fonduri 2% : 1.500,49 lei
  • Incasari din sponsorizari : 1,705 lei
  • Incasri din dobanzi bancare : 924,74 lei
TOTAL INCASARI AN 2013 : 23.533,23 lei

CHELTUIELI

  • Revista scolii, carti premii, pixuri clasa a VIII-a A, hartie si burete clasa 9 C, reparatii jaluzele clasa 9 C : 1,527.57 lei
  • Flipchart clasa 0 , dulapuri + mobilier clasa 0, videoproiector ciclu primar : 7.713 lei
  • Transport excursia olimpicilor Cluj-Sibiu : 3.500 lei
  • Servicii bancare, comisioane : 254,86 lei
  • Carti premii clasa a VII a A materiale didactice clasa 0 , plati copyland, service xerox : 9.066,85 lei
TOTAL CHELTUIELI AN 2013 : 22.060,28 lei

Disponibil in cont bancar la 31.12.2013 - 10.254,45 lei

Depozit bancar - 11.140,57 lei