Art.5. Asociaţia îşi propune ca scop principal sprijinirea procesului de invatamant; promovarea si stimularea elevilor pentru obtinerea de performante si sprijinirea socio-psiho-culturala a elevilor din liceu
Art.6. Obiectivele principale ale Asociatiei sunt:
6.1. stimularea procesului de invatare al elevilor din Liceul Teoretic “Lucian Blaga” ,Cluj-Napoca;
6.2. obtinerea de sponsorizari pentru asigurarea unor conditii optime de dezvoltare intelectuala a elevilor;
6.3. obtinerea de credite bancare pentru achizitionarea aparaturii pentru dotarea salilor de curs, salilor de sport, a atelierelor scolare;
6.4. organizarea de meditatii pentru aprofundarea de catre elevi a obiectelor de studiu;
6.5. organizarea timpului liber al elevilor intr-un mod cat mai constructiv;
6.6. organizarea de cercuri stiintifice pentru elevi;
6.7. organizarea de tabere de recreere si educative pentru elevi;
6.8. organizarea de reuniuni intre parinti pentru discutarea problemelor de educatie ale copiilor lor, elevi la Liceul Teoretic “Lucian Blaga” ,Cluj-Napoca;
6.9. organizarea modului de transport al elevilor;
6.10. organizarea semi-internatelor pentru elevii din clasele primare;
6.11. organizare de cercuri de dans si cercuri sportive pentru elevi;
6.12. organizarea de excursii in tara si in strainatate pentru largirea orizontului cultural al elevilor;
6.13. favorizarea organizarii de reuniuni, seminarii si conferinte cu scopul de a face cunoascuta activitatea asociatiei;
6.14. acordarea unor sponsorizari si donatii unor institutii si persoane fizice sau juridice care contribuie la indeplinirea scopului si obiectivelor asociatiei;
6.15. instituirea unor premii si burse pentru elevii cu merite deosebite si situatii speciale;
6.16. acordarea de sprijin material si financiar pentru elevii care dispun de mijloace financiare reduse;
6.17.dotarea si intretinerea salilor de curs si a spatiilor destinate elevilor;
6.18.organizarea si administrarea activitatilor necesare bunei desfasurari a procesului instructiv –educativ din liceu.