Hotarari

ASOCIATIA PARINTILOR DIN
LICEUL TEORETIC “LUCIAN BLAGA”
CLUJ – NAPOCAHOTARAREA nr. _3 __

Sedinta Consiliului Director din data de 19 mai 2011In conformitate cu obligatiile stabilite prin Statutul Asociatiei Parintilor din Liceul Teoretic “Lucian Blaga” Cluj Napoca , Consiliul Director al asociatiei statutar intrunit in data de 19 mai 2011 , la sediul Asociatiei ,


H O T A R A S T E  1. 1. Imputernicirea dnei TAMASAN CARMEN CAMELIA , vicepresedinte al asociatiei ,domiciliata in Cluj-Napoca , str. Teodor Mihali nr.4 ap.70 , CNP.2680414120673 , posesoare a CI seria KX nr. 265204 eliberata de Politia Cluj Napoca la data de 13.05.2003 , cu drept de semnatura a tuturor actelor necesare in relatia cu Banca Transilvania .
  2. 2. Imputernicirea dlui COSMA LUCIAN ,presedintele Consiliului Director , domiciliat in Cluj Napoca , str. Baita nr. 7, ap. 33, identificat cu cartea de identitate seria KX nr. 236590 , eliberata de Politia Cluj , sa efectueze toate demersurile necesare pentru punerea in aplicare a prezentei hotarari .PRESEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR

IOAN LUCIAN COSMASECRETAR
SERAS RODICA


ASOCIATIA PARINTILOR DIN
LICEUL TEORETIC “LUCIAN BLAGA”
CLUJ – NAPOCAHOTARAREA nr. _4 __

Sedinta Consiliului Director din data de 15 septembrie 2011In conformitate cu obligatiile stabilite prin Statutul Asociatiei Parintilor din Liceul Teoretic “Lucian Blaga” Cluj Napoca , Consiliul Director al asociatiei statutar intrunit in data de 15 septembrie 2011 , la sediul Asociatiei ,


H O T A R A S T E  1. 1. In anul scolar 2011-2012 contributia la fondurile asociatiei de parinti este de 40 lei/semestru pentru un copil in scoala , 20 lei/semestru pentru al doilea copil in scoala si 0 (zero) lei incepand cu cel de al treilea .
  2. 2. Incepand cu anul scolar 2011-2012 , se intoarce la clasa o treime din fondurile clasei colectate prin asociatia parintilor , in fiecare semestru , dupa predarea acestora la caseria asociatiei .Aceste sume vor fi justificate prin referat de necesitate si acte contabile (factura si chitanta).Pentru investitii mari care vor ramane in scoala (obiecte de inventar etc) consiliul director al asociatiei poate decide acordarea unor sume mai mari sau alocarea cumulata pentru ambele semestre , precum si acordarea unor imprumuturi cu returnare ulterioara pe baza unui angajament scris al presedintelui comitetului de parinti al clasei respective.
  3. 3. In anul scolar 2011-2012 va ramane la dispozitia conducerii scolii suma de 500 (cinci sute ) lei pentru rezolvarea unor situatii urgente care nu pot astepta aprobarea scrisa a presedintelui asociatiei , dar cu anuntarea telefonica a presedintelui sau vicepresedintelui asociatiei si cu justificarea ulterioara a sumelor cheltuite .PRESEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR

IOAN LUCIAN COSMA
SECRETAR
SERAS RODICA

ASOCIATIA PARINTILOR DIN
LICEUL TEORETIC “LUCIAN BLAGA”
CLUJ – NAPOCAHOTARAREA nr. _5 __

Sedinta Consiliului Director din data de 24 noiembrie 2011In conformitate cu obligatiile stabilite prin Statutul Asociatiei Parintilor din Liceul Teoretic “Lucian Blaga” Cluj Napoca , Consiliul Director al asociatiei statutar intrunit in data de 24 noiembrie 2011 , la sediul Asociatiei ,


H O T A R A S T E
  1. 1. Incepand cu data de 1 decembrie 2011 donatiile comitetelor de parinti pe clasa in fondurile asociatiei parintilor se pot depune si in contul deschis la
BANCA TRANSILVANIA SA , nr. cont RO 52 BTRL 01301205H16702xx , titular ASOCIATIA PARINTILOR DIN LICEUL TEORETIC “LUCIAN BLAGA” CLUJ-NAPOCA , cu mentionarea obligatorie a clasei donatoare
(ex.Donatie clasa a - ... – a A,B,C)
Dupa efectuarea operatiunii bancare , copia chitantei de depunere a numerarului insotita de tabelul nominal al clasei , se vor depune la secretariatul scolii .

2. Aducerea la cunostiinta tuturor membrilor asociatiei a prezentei hotarari se va face prin distribuirea unei copii xerox catre presedintii comitetelor de parinti ai claselor prin intermediul directiunii scolii si a dirigintilor.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR

IOAN LUCIAN COSMA
SECRETAR
RODICA SERAS