ASOCIATIA PARINTILOR DIN .
LICEUL TEORETIC “LUCIAN BLAGA”
CLUJ NAPOCA
Dragi parinti ,

Consiliul Director al Asociatiei Parintilor din Liceul Teoretic “Lucian Blaga” va ureaza un an scolar plin de succese alaturi de copiii dumneavoastra .Speram ca in acest an scolar colaborarea noastra , a tuturor parintilor din scoala , sa fie una fructuoasa si dezvoltata pentru a le realiza elevilor scolii = copiilor nostri , toate conditiile necesare desfasurarii in bune conditii a procesului de invatamant .
In primul rand datoria morala de parinte si apoi datoria legala si sociala , ne obliga sa le realizam copiilor nostri un climat cat mai propice si sa ii sprijinim in realizarea obiectivelor lor . Scopul principal al asociatiei noastre fiind sprijinirea procesului de invatamant; promovarea si stimularea elevilor pentru obtinerea de performante si sprijinirea socio-psiho-culturala a elevilor din liceu , pentru realizarea acestuia va trebui sa colaboram atat intre noi parintii cat si impreuna cu elevii , cadrele didactice si conducerea scolii noastre.Toti parintii suntem membri ai acestei asociatii atata timp cat copilul nostru urmeaza cursurile Liceului Teoretic L.Blaga si asa cum elevii sunt reprezentati de Consiliul elevilor , profesorii de Consiliul profesoral si noi parintii suntem reprezentati la nivelul clasei de Comitetul de parinti al clasei , ales in fiecare an scolar in conformitate cu legea invatamantului .
Comitetul de parinti al clasei reprezinta interesele parintilor in adunarea generala a Asociatiei parintilor din scoala ,iar Consiliul Director al acesteia reprezinta interesele parintilor in Consiliul de administratie al scolii si in relatiile cu terti.
In conformitate cu dispozitiile legale si cu statutul asociatiei noastre , presedintele si vicepresedintele comitetului de parinti al clasei sunt membri activi ai asociatiei pe toata durata mandatului lor.
Va rugam ca pana la data de 01 oct. 2012 sa ne comunicati componenta Comitetului de parinti al clasei (presedinte , vicepresedinte , casier) , iar pentru cei doi membri activi in conformitate cu cele enuntate mai sus , sa ne returnati si adeziunile completate si semnate.Orice alt parinte care doreste sa devina membru activ este rugat sa isi completeze o cerere de adeziune pe care o transmite catre asociatie.Aceste documente le predati la dirigintele clasei sau la secretariatul scolii .
  • Asociatia noastra isi propune in acest an scolar indeplinirea urmatoarelor proiecte :
- “Ajuta-l pe Mos Craciun” - acordarea cu ocazia Craciunului a unor ajutoare materiale elevilor cu o situatie sociala precara si orfani de unul sau ambii parinti (in baza situatiei existente la scoala)
- “Elevul scolii” - acordarea unui premiu financiar celui mai bun elev , pe fiecare ciclu de invatamant (primar, gimnazial,liceal) in baza unor criterii bine definite
- sponsorizarea excursiei pentru clasa castigatoare a concursului “Prezent” desfasurat intre clasele din ciclul liceal al scolii
Bineinteles ca pe langa aceste proiecte vom raspunde, in masura in care vom detine fondurile necesare , la toate solicitarile justificate ale elevilor si ii vom sustine in realizarea tuturor activitatilor in care ne solicita sprijinul , precum si contribuirea la cheltuielile comune ale scolii pentru care nu exista fonduri bugetare alocate .
Insa toate aceste proiecte si dorinte ale noastre se pot realiza doar prin implicarea tuturor parintilor , voluntar si financiar , si astfel consideram ca fiecare parinte isi poate aduce o minima contributie pentru sustinerea acestora si implicit la mentinerea reputatiei scolii noastre - care asa cum poate stiti se situeaza pe primele locuri in judetul nostru la rezultatele scolare - prin donarea catre asociatia noastra a sumei de 80 lei/an scolar pentru cei care au un copil/elev in scoala , respectiv 120 lei/an scolar pentru cei care au doi sau mai multi copii/elevi in scoala .Daca unul dintre copii este in clasa a XII-a sau a VIII-a donatia se reduce la jumatate, respectiv 40lei/1 copil si 60 lei/2 sau mai multi copii.
Aceste donatii reprezinta contributia noastra materiala minima (cca. 9lei/copil/luna scolara) la desfasurarea in bune conditii al procesului de invatamant si se depun pana la data de 15 noiembrie 2012 .
Aceste sume se vor depune de catre casierul fiecarei clase in contul asociatiei noastre
RO52BTRL01301205H16702XX deschis la Banca Transilvania cu mentionarea expresa « donatie clasa ..... » iar copia dupa chitanta si tabelul nominal al deponentilor clasei se vor depune la secretariatul scolii .
In conformitate cu hotararea nr. 5 a Consiliului director al asociatiei , 33% din aceste donatii depuse se returneaza la clasa pentru sustinerea cheltuielilor necesare (dotare suplimentara a clasei , activitati si proiecte cu clasa) respectandu-se anumiti pasi :
- presedintele comitetului de parinti sau diriginta clasei intocmeste si depune un referat de necesitate la directiunea scolii pentru avizare
- referatul se discuta in sedinta imediat urmatoare a Consiliului director al asociatiei
- dupa aprobarea referatului se intocmesc formalitatile contabile necesare(dispozitia de plata) in baza caruia se vor primi banii aprobati
- se depune decontul de cheltuieli aferent insotit de factura/chitanta fiscala pt justificarea banilor
In fiecare cladire a scolii exista un panou al Asociatiei unde afisam intentiile si actiunile noastre si o cutie postala prin intermediul careia va asteptam sugestiile , propunerile sau criticile dvs.
De asemenea va informam ca in principiu Consiliul director al Asociatiei se intruneste lunar in ultima joi din fiecare luna calendaristica la orele 18,30 , in cladirea II la parter .Orice parinte care doreste sa participe este binevenit.
Informatii despre asociatia noastra se gasesc de asemenea si pe site-ul scolii : www.liceulblagacluj.ro .
Pentru a putea mentine legatura cu dumneavoastra va comunicam email carmentamasan@yahoo.com si telefoanele conducerii asociatiei:
  • Carmen Tamasan - 0745142973 (presedinte) ;
  • Adrian Mosutan – 0740178347 (vicepresedinte) ;
  • Lucretia Pop – 0740621292 (vicepresedinte)
  • Rodica Seras – 0729400133 (secretar)CONSILIUL DIRECTOR
Prin CARMEN TAMASAN - presedinte